Ing. Markéta Procházková          (roz. Tlapová)         

   zakladatelka Vzdělávání MORIS

Jsem zakladatelkou Vzdělávání MORIS a lektorkou kurzů komunikačních a prezentačních dovedností pro firmy a veřejnost.

Vzdělávání MORIS jsem založila v roce 2014 s vizí zlepšovat úroveň komunikace uvnitř firem a komunikaci zástupců firem s jejich zákazníky.

Pomocí mnoha příkladů z praxe učím klienty vtisknout si takové komunikační vzorce, které jim zefektivní a usnadní komunikaci uvnitř firmy, s jejich zákazníky i v osobním životě.

Realizovala jsem přes 350 kurzů pro služby, obchody i výrobní společnosti. Předávat zkušenosti mě velmi baví a naplňuje a vždy je pro mě na prvním místě pozitivní praktický přínos pro klienta.

        Jak Moris vznikl...

Vzdělávání MORIS jsem založila v roce 2014 s vizí zlepšovat úroveň komunikace uvnitř firem a zástupců firem s jejich zákazníky.

Tehdy jsem navázala na své úspěšné desetileté zkušenosti v Eurofarm systems, s.r.o., kde jsem měla na starost management zoohygieny. Zde jsem se od začátku intenzivně školila v komunikačních i prezentačních dovednostech a denně jsem veškeré dovednosti v praxi používala v komunikaci s klienty a při školení personálu ve spolupracujících výrobních společnostech.

Později mě velmi začalo bavit a naplňovat zaškolování nových kolegů a i na spolupracujících podnicích jsem se začala více zajímat o personální otázky.

V roce 2014 jsem u Eurofarmu svoji odbornou činnost ukončila a začala jsem se intenzivně věnovat personalistice a vzdělávání ve firmách. 

 

 

Vznikl první vlastní kurz

Tehdy vznikl můj první vlastní kurz: Dobrou značku obchodu dělá prodejce – kurz jsem speciálně vytvořila pro kamenné obchody, pro zlepšení úrovně chování prodejců k zákazníkům. V podstatě to byla hlavně Typologie osobnosti a dnes samostatný kurz Dobrou značku... v něm měl být pouze úvod do tématu se základy přístupu k zákazníkům.

Ale hned u prvních klientů se tento úvod ukázal jako velké téma, které obchody se svými zaměstnanci velmi často řeší a chtějí témata přístupu a komunikace se zákazníky řešit více do hloubky.

A tak vznikly kurzy dva – samostatný Dobrou značku obchodu dělá prodejceTypologie osobnosti.

Další kurzy postupně přibývaly jak s mými zkušenostmi, tak hlavně i s potřebami klientů, se kterými jsme vzdělávací potřeby a jejich cíle pravidelně konzultovali.

 

 

 

A tak brzy vznikly další dva kurzy – Prezentace produktů a služebPrezentační dovednosti před publikem.

 

Současně jsem chtěla i více proniknout do personalistiky

Současně jsem chtěla i více proniknout do personalistiky, ve které jsem se již intenzivně vzdělávala. V roce 2015 jsme přijala práci v personální agentuře Manpower group, s.r.o. v Plzni. Zde jsem načerpala mnoho cenných praktických zkušeností jako koordinátorka agenturních zaměstnanců, kde jsem měla v plné sezóně na starost i 160 zaměstnanců a brigádníků.

Načerpala jsem zde i (pro další kurzy dnes velmi potřebné) zkušenosti z chodu velkých nadnárodních výrobních společností .

 

V komunikaci se zaměstnanci i se středním a vyšším managementem těchto společností se mi opět denně potvrzovalo, jak je kvalitní, efektivní a asertivní komunikace důležitá pro správné porozumění si.

 

V komunikaci se zaměstnanci se to týkalo například už samotného nastavení pravidel, poskytování konstruktivní kritiky a pochvaly, reakcí na námitky zaměstnanců, motivace lidí nebo například jak přesvědčit pracovníka aby udělal něco navíc.

Často jsem ale při své práci viděla jiné koordinátory z jiných agentur a i teamleadery z výrobních společností, kteří často se svými podřízenými zaměstnanci takto asertivně nekomunikují a zbytečně tím podporují vznik různých nedorozumění a často i konfliktů.

 

Tehdy mě stále častěji napadalo, že školení efektivní asertivní komunikace by bylo dobré do výrobních společností, ale i do oblasti služeb, více prosadit.

 

Dala jsem dohromady všechny své znalosti z asertivní komunikace a propojila je s praktickými zkušenostmi z výrobních společností a tak vznikly postupně kurzy Efektivní komunikace pro teamleadery ve výrobních společnostech.

 

 

Tyto kurzy se setkaly opět s výborným ohlasem a já cítila, že vzdělávání ve firmách by měla být moje budoucí cesta, která mě velmi baví, těší a naplňuje a která je i pro klienty nejpřínosnější.

Proto jsem v létě 2017 svoji práci na pobočce Manpoweru ukončila, abych se naplno mohla věnovat vzdělávání ve firmách a naplňovat tak svoji vizi. Manpower mi dokonce pomohl moji vizi posunout dále a dnes velmi úspěšně a přínosně spolupracujeme na vzdělávání interpersonální komunikace ve výrobních společnostech.

Na základě dalších zkušeností a vzdělávacích potřeb ve firmách vznikají postupně další kurzy.

 

Věnuji se práci, která mě velmi baví a naplňuje a těší mě, že je pro klienty přínosná.

 

Markéta Procházková