Od krize k vyšší prosperitě firmy

Během koronavirové krize, která bohužel stále trvá a těžko odhadnout kdy skončí a jaké bude mít na celosvětovou ekonomiku dopady, jsem přemýšlela, čím bych mohla nejlépe se Vzděláváním MORIS firmám prospět.
Došla jsem k tomu, že každá firma, i v době krize, potřebuje hlavně PROSPEROVAT. Že žádná nechce jen přežívat a každý měsíc žít v nejistotě, zda přežije další čtvrtletí, zda bude mít na výplaty,prémie, benefity, atd.


Firma stojí na lidech. A její prosperitu vytvářejí především její klíčoví vedoucí pracovníci vysokého, středního i nižšího managementu. Ti se ale v nově vzniklé a dlouhotrvající krizi vyskytují pod obrovským tlakem. Často jim mohou ujet nervy ve vztahu k podřízeným, sami se často cítí demotivovaní a proto nemohou motivovat ani svůj team. Kvůli novým krizovým opatřením obtížně organizují i svůj čas a tím se neustále dostávají pod větší a větší tlak, což může postupem času vést až k jejich úplnému vyhoření.


Ale jak z tohoto začarovaného kruhu ven?


Jsem přesvědčena o tom, a ze zkušenosti vím, že právě v těchto dlouhotrvajících krizových situacích potřebují nejvíce zaměstnanci od svého zaměstnavatele podpořit. Podpořit v dovednostech, které jim ve zvládnutí krize pomohou, což současně napomůže prosperitě firmy.


Představte si to tak, že to ve firmě funguje jako v rodině. Pokud je partner nebo Vaše děti pod tlakem a Vy je nepodpoříte a budete po nich pouze chtít stejně nebo ještě více úkolů, budou se nutně cítit stále více pod tlakem, unavení a vyčerpaní s pocitem, že jsou na všechno sami a budou časem stále více nespokojení.
Stejně tak to chodí i se zaměstnanci ve firmě. Pokud na ně pouze naložíme více úkolů, byť s těmi nejlepšími úmysly a dobrou vizí, nadšení z nové vize pod tíhou všech těch pracovních úkolů brzy vyprchá.
A pokud nenaučíme zaměstnance jak změnit přístup k novým problémům, budou časem stále více unavení, vyčerpaní a stále více nespokojení. Což může snadno vést k jejich vyhoření nebo dokonce k jejich odchodu hned jak dostanou po krizi ,,lepší“ příležitost – rozumějte – kde dostanou a budou
cítit podporu.


Naopak pracovník, kterého v krizi podpoříme a dáme mu nástroje k tomu, aby krizové období mohl dobře a v klidu zvládnout, nejenom že mu jeho práci usnadníme, ale navíc bude mít chuť a energii dále krizovou situaci ve firmě zlepšovat, čímž se stává pro svého zaměstnavatele silnější, loajálnější
a perspektivnější.


Jsem si plně vědoma toho a vím, v jak v obtížné časové, finanční i organizační situaci se nyní mnoho firem může vyskytovat. Některé firmy propouštěly dělníky, některým váznou zakázky, mnohé neustále dodržují nejpřísnější hygienická opatření atd.


Proto jsem speciálně pro toto krizové období pro Vás vytvořila:

,,Akademii pro vedoucí pracovníky v době krize“, která je:


• zacílená na strategicky nejdůležitější skupinu – vedoucí pracovníky, což znamená žádné necílené náklady navíc!
• zacílená na 3 stěžejní dovednosti – nejpotřebnější pro vedoucí pracovníky v této době:

  • Asertivně komunikovat v kritických situacích
  • Umět motivovat svůj team v těžkých časech
  • Efektivně řídit svůj čas dle aktuálních priorit

praktická – ověřené praktické dovednosti mohou účastníci ihned aplikovat do své praxe
3-denní – již za 3 dny budete moci vnímat pozitivní praktický efekt!
finančně dostupná – cenově zvýhodněná oproti běžným kurzům
za potřebných hygienických opatření


A co se na akademii vedoucí pracovníci naučí?

1.Asertivně komunikovat v kritických situacích
Vedoucí pracovníci snáze, v klidu a přitom efektivně vyřeší se svými podřízenými i nelehké situace, ve kterých by jinak pod tlakem reagovali buď neadekvátně, a nebo naopak situaci vůbec neřešili.
(pozitivní komunikace změn a nových cílů, reakce na námitky podřízených, konfliktní situace, jak říci NE, konstruktivní kritika,…)

2. Motivovat svůj team v těžkých časech
Zjistí jak a čím vším mohou i v nelehké době své podřízené motivovat a naučí se tyto nástroje aktivně a dlouhodobě používat, takže jejich team se stane pozitivnějším a výkonnějším.

3. Efektivně řídit svůj čas dle aktuálních priorit
Objeví nové možnosti time managementu, což jednoznačně povede k jejich lepší organizaci práce a lepším pracovním výkonům. Zlepšení organizace práce má nesporný vliv i na celkovou spokojenost
zaměstnance, což se zpětně opět pozitivně promítá do kvalitnějších pracovních výkonů.

Hygienická opatření


Akademii školíme na živých kurzech (ne on-line), protože zvláště komunikační dovednosti je třeba nacvičovat v reálných situacích. Pouze takto se docílí požadovaného efektu.
Avšak během akademie budeme dodržovat všechna potřebná hygienická opatření, takže není čeho se obávat.
Akademie může proběhnout přímo u Vás ve firmě, aby se zamezilo zbytečnému cestování zaměstnanců a zbytečnému setkávání s jinými lidmi. Kurzy můžeme navíc realizovat za zvýhodněnou cenu v malých skupinkách do 5 účastníků, aby se omezilo i setkávání více pracovníků v rámci firmy. Celou akademii ve firmě vede pouze jeden lektor, který se bude na covid-19
pravidelně testovat.
Další návrhy hygienických opatření záleží na Vás, Vzdělávání MORIS je bude plně respektovat.


Mým záměrem je:


Mým záměrem je poskytnout Vám praktickou akademii pro vedoucí pracovníky, která je zacílená na 3 stěžejní dovednosti, které v době krize potřebují vedoucí pracovníci nejvíce. To vede následně k lepším pracovním výkonům celého teamu, větší spokojenosti zaměstnanců a k větší prosperitě firmy.


Podpořte svoje klíčové vedoucí pracovníky v krizové době a určitě se Vám to na prosperitě Vaší společnosti mnohonásobně vrátí!


S úctou,


Ing. Markéta Tlapová
zakladatelka Vzdělávání MORIS
www.vzdelavanimoris.cz

Jsem zakladatelkou Vzdělávání MORIS a lektorkou kurzů komunikačních a prezentačních dovedností pro firmy a veřejnost. Pomocí mnoha příkladů z praxe učím klienty vtisknout si takové komunikační vzorce, které jim zefektivní a usnadní komunikaci uvnitř firmy, s jejich zákazníky i v osobním životě. Realizovala jsem přes 200 kurzů pro služby, obchody i výrobní společnosti. Předávat zkušenosti mě velmi baví a naplňuje a vždy je pro mě na prvním místě pozitivní praktický přínos pro klienta. Více informací o Morisovi naleznete zde>> Kontaktovat mě můžete kdykoli e-mailem: info@vzdelavanimoris.cz